เมนู
กลับสู่หน้าแรก
พ่อพันธุ์พม่า
แม่พันธุ์พม่า
ไก่หนุ่มดาวรุ่งพม่า
พ่อพันธุ์ป่าก๋อย
แม่พันธุ์ป่าก๋อย
ไก่หนุ่มดาวรุ่งป่าก๋อย
เว็บบอร์ดเจ้าพิศดาร พ่อพันธุ์พม่ามารำวง ลีลาสวยงาม ออกแข้งไว หนีสวย
เป็นไก่สายวังน้ำลี้ นำเข้ามาเพื่อพัฒนากับสายเจ้ารีโมท

081-6885097