เมนู
กลับสู่หน้าแรก
พ่อพันธุ์พม่า
แม่พันธุ์พม่า
ไก่หนุ่มดาวรุ่งพม่า
พ่อพันธุ์ป่าก๋อย
แม่พันธุ์ป่าก๋อย
ไก่หนุ่มดาวรุ่งป่าก๋อย
เว็บบอร์ดแม่พันธุ์ประจำซุ้มเป็นลูกสาวของเจ้าสา 17 นาทีของซุ้มสารภี ช. + กับสายฝนแสนห่า
แบ่งมาจากหมอเด่น เพื่อนำมาผสมเข้ากับเจ้ารีโมท และ พ่อพันธุ์ภายในซุ้ม
081-6885097